War Heritage Institute

Annulatie van het herdenkingsprogramma (7 april en 8 mei)

Op 7 april wordt de genocide van de Tutsi's in Rwanda (7 april 1994) herdacht en dat is meteen ook de dag waarop alle veteranen worden geëerd. De Tweede Wereldoorlog eindigde op 8 mei 1945. Met het oog op de maatregelen opgelegd door de Veiligheidsraad  om de verspreiding van het coronavirus in ons land te bestrijden, heeft Defensie besloten het nationale herdenkingsprogramma af te gelasten. Het War Heritage Institute sluit zich volledig bij deze beslissing aan.

De instelling, gedragen door haar herdenkingsopdracht, zal niet nalaten op een geschikter ogenblik hulde te brengen aan de slachtoffers en hun families.