War Heritage Institute

  • banner%20web%20bbe%20nl

  • banner%20webnl

‘Belgium, Battlefield of Europe?’, een project voor musea en erfgoedverenigingen

Het War Heritage Institute, de federale instelling met als missie de valorisatie van het Belgische militair erfgoed, start het netwerkproject ‘Belgium, Battlefield of Europe?’ op. Dit netwerk is een losse associatie van militair-historische instellingen in België die kunnen samenwerken op het vlak van militaire (oorlogs)geschiedenis, herinnering en toerisme.

Doe mee als geassocieerde site of als partner. De eerste indienperiode loopt tot 31 december 2020.

Meer info vindt u in de uitnodiging.

Uitnodiging.pdf