Collecties

Collecties

De collecties vormen de kern van het War Heritage Institute. Ze maken het verleden tastbaar, nu eens met goud, zilver en fijn porselein, dan weer met vuil vilt en gescheurde uniformen waarop de geschiedenis letterlijk valt af te lezen. Deze tienduizenden voorwerpen geven hun eigenaars vaak een gezicht. Van de besnorde heren in de Historische Zaal tot de onderscheidingen van de veteranen: door de collectiestukken worden de soldaten mensen van vlees en bloed.

Achter de schermen en soms voor de ogen van het publiek wordt vaak veel werk verzet om de collecties te beheren, te bewaren en tentoon te stellen. Maar aan verzamelen komt nooit een einde! Elk jaar komen er honderden nieuwe voorwerpen binnen, waarvoor het personeel van de instelling een plaats zoekt in de vitrines of in een van de vele interne en externe reserves. Een medaille is gemakkelijk op te bergen in een lade, maar wat met een tank? Onze medewerkers doen hun best om voor alle objecten een optimale oplossing te vinden.

 

Een actief aanwinstenbeleid

Om de collecties uit te breiden en sommige lacunes op te vullen, voert het Museum een actief aanwinstenbeleid. De laatste generatie, die het conflict heeft meegemaakt, verdwijnt en de erfgenamen kunnen voldoende afstand nemen om het familiale erfgoed aan het Museum te schenken, met het oog op vrijwaring en opwaardering naar het grote publiek toe. Alle voorstellen worden door een aanwinstencommissie geëvalueerd, want de objecten moeten wel degelijk een meerwaarde voor de collectie betekenen. Als de gift of schenking wordt aanvaard, worden de stukken in het patrimonium van het Museum opgenomen.