War Heritage Institute

Tentoonstelling « Defensie gezien door de lens:1914-2018 »

De Eerste Wereldoorlog was het eerste mondiale conflict waarin de foto- en cinematografie een belangrijke rol speelden. Ook het Belgische leger liet zich niet onbetuigd. Eind 1915 werd de Service Photographique de l’Armée belge (S.P.A.B.) opgericht. Gedurende de oorlog evolueert de dienst tot de Service Cinématographique de l’Armée belge (S.C.A.B.).

Vanaf het interbellum tot vandaag is de dienst blijven bestaan, waarbij ze weliswaar meerdere keren van naam en werking veranderde. Bekende figuren in de audiovisuele en journalistieke wereld van vandaag hebben ooit hun legerdienst volbracht bij de Cinemadienst van de Landmacht - beter gekend onder de naam ‘de Palmboomstraat’ - of bij (Tele)Vox.

De tentoonstelling geeft aan de hand van honderd geselecteerde foto’s het belang aan van het audiovisuele bij Defensie. Bij de tentoonstelling hoort ook een boek.

Dit project kwam tot stand door een nauwe samenwerking tussen het War Heritage Institute, CDSCA en Defensie.

Tentoonstelling « Defensie gezien door de lens:1914-2018 »

Waar: War Heritage Institute, site Koninklijk Legermuseum, Jubelpark 3 , 1000 Brussel
Wanneer : tot 3 december 2018