War Heritage Institute

Stadsmagazine Ukkel interviewt War Heritage Institute

Wolvendael, het stadsmagazine van Ukkel, betoont heel wat interesse voor het verhaal van het Belgische expeditiekorps ‘Autos-Canons-Mitrailleuses’ (ACM).

Tijdens de Eerste Wereldoorlog raakten de 350 Belgische soldaten van dit korps verzeild in het gewoel van de Russische Revolutie in 1917.

Vandaar een interview met Michel Jaupart, directeur generaal a.i. van het War Heritage Institute over dit bijzonder onderwerp. En over de uitzonderlijke collectie van het regiment van de kozakken van de keizerlijke Garde, te bewonderen in de Russchische zaal van het Koninklijk Legermuseum, een van de sites van het War Heritage Institute. Ontdek dit allemaal in het bijgaande artikel, dat verschenen is in december 2017.