War Heritage Institute

Herinneringsreis in Auschwitz

Op dinsdag 23 januari 2018 heeft de minister van Defensie de kampen van Auschwitz I en II bezocht met een honderdtal jongeren en het War Heritage Institute.

Een 100-tal leerlingen uit het middelbaar onderwijs en jonge militairen hebben aan deze herinneringsreis deelgenomen. Het War Heritage Institute heeft in samenwerking met Defensie naar jaarlijkse gewooonte deze reis georganiseerd ter herdenking van de bevrijding van beide kampen op 27 januari 1945.

De Herinnering levend houden is één van de kernopdrachten van het War Heritage Institute.

Het doorgeven van de Herinnering aan de jongeren heeft twee doelen: enerzijds het tonen van respect aan de slachtoffers en anderzijds waarschuwen voor het vandaag alom oplaaiende extremisme. Vrede, vrijheid, verdraagzaamheid, democratie zijn de waarden van het WHI.