Missieverklaring

Missieverklaring

Wij willen van het War Heritage Institute een hoofdrolspeler maken op Belgisch en Europees niveau
 • inzake het behoud en de presentatie van het historisch militair erfgoed (zowel collecties als sites);
 • inzake het doorgeven van de herinnering;
 • en dit, op een efficiënte en doelmatige, economisch verantwoorde en ethische, wetenschappelijke en pedagogische, en milieuvriendelijke manier.
Onze ambitie is dat:
 • het War Heritage Institute het grote publiek een verrijkende en onvergetelijke ervaring kan bieden;
 • ons werk en onze publicaties als referentie gelden binnen de wetenschappelijke en academische gemeenschap;
 • ons managementsysteem een kwaliteitscertificaat bekomt, overeenkomstig onze visie.
Hiertoe zal het War Heritage Institute:
 • de sites in zijn beheer valoriseren en via de Erfgoedraad constructief samenwerken met de beheerders van de sites in concessie en de geassocieerde sites;
 • een hedendaagse museumervaring ontwikkelen om de collecties in zijn bezit te valoriseren, met een gevarieerd programma en een continue verbetering van de permanente tentoonstellingen;
 • een nationaal en Europees netwerk uitbouwen om alle militaire herdenkingsactiviteiten voor te bereiden of te coördineren, zoals vastgelegd in de wet tot oprichting van het War Heritage Institute;
 • steunen op hoogstaand en erkend wetenschappelijk onderzoek, zowel intern als bij de wetenschappelijke en academische instellingen;
 • geschikte partners vinden om de kwaliteit van de publiekswerking blijvend te verbeteren en het gebruik van de beschikbare middelen te beheren.
De waarden die binnen het War Heritage Institute worden uitgedragen zijn:
 • het hebben van wederzijds respect en aandacht voor het publiek;
 • het aannemen van een houding van wetenschappelijke ernst en integriteit;
 • het promoten van de diversiteit;
 • het beheren van erfgoed op een duurzame wijze;
 • het zoeken naar uitmuntendheid en continue verbetering.