War Heritage Institute

  • banner%20web%20bbe%20nl

  • banner%20webnl

Nieuws

De uniformiteit op militaire begraafplaatsen is eigen aan Defensie. Op de Belgische militaire begraafplaats van Steenkerke springt de grafsteen van Joseph Naus er echter tussenuit. Een Duitse kogel maakte in de loopgraven van Pervijze een einde aan het leven van de 19-jarige soldaat Naus. Hij is één van de weinigen die begraven werd onder een grafsteen die sterk afwijkt van het gekende Belgische model.

Met dank aan Jean-Luc Baerckmans voor de aangeleverde informatie!

Meer weten...

De Dag van de Mensenrechten wordt elk jaar gevierd op 10 december omdat op die dag in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen door de Algemene vergadering van de Verenigde Naties. Deze tekst geven de basisrechten of grondrechten weer en is tot op heden van grote betekenis als algemene morele en juridische standaard en wordt vaak gebruikt als bron voor nieuwe internationale verdragen of aanpassingen aan de grondwet. Mensenrechtenactivisten en organisaties gebruiken ze als referentie voor hun werking.

Alle landen die lid zijn van de VN worden jaarlijks uitgenodigd deze gebeurtenis...

Meer weten...

Beste bezoekers,

De sites van het WHI zijn opnieuw toegankelijk voor het publiek en passen tijdens de eindejaarsperiode hun uurregeling aan.


Reservatie verplicht per e-mail of telefoon (tijdens de openingsuren):

Koninklijk Legermuseum (open van 10u00 tot 16u00):
Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk (open van 10u00 tot 16u00):
Dodengang (Diksmuide) (open van 10 uur tot 16 uur):
  • Openingsdagen...

Meer weten...

Het War Heritage Institute, de federale instelling met als missie de valorisatie van het Belgische militair erfgoed, start het netwerkproject ‘Belgium, Battlefield of Europe?’ op. Dit netwerk is een losse associatie van militair-historische instellingen in België die kunnen samenwerken op het vlak van militaire (oorlogs)geschiedenis, herinnering en toerisme.

Doe mee als geassocieerde site of als partner. De eerste indienperiode loopt tot 31 december 2020.

Meer info vindt u in de uitnodiging.

Uitnodiging.pdf

Meer weten...

Zo komt u meer te weten over onze opdrachten, beheerorganen en belangrijkste activiteiten!

Jaarverslag 2019

Ontdek hier de jaarverslagen van onze instelling sinds haar oprichting.

Veel leesplezier!

Meer weten...

Twee sites van het War Heritage Institute zullen vanaf dinsdag 1 december 2020 opnieuw voor het publiek toegankelijk zijn: het Koninklijk Legermuseum (Brussel) en het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk (Willebroek).

Reservatie verplicht per e-mail of telefoon (tijdens de openingsuren):


Volgende maa...

Meer weten...

“CS, Mil, TAG, Bon, Gn., …” Voor wie niet vertrouwd is met het militaire jargon, zijn dit slechts enkele onbegrijpelijke afkortingen. Het Belgian War Dead Register helpt je alvast op weg met een verklarende lijst.

Een korte versie vind je hier: www.wardeadregister.be/nl/militaire-afkortingen

Meer weten...

Tijdens de nacht van 17 op 18 november namen Ilse Bogaerts (curator collection uniforms and iconography), Hannes Vanwymelbeke en Elle Jacobs (dienst herinnering) deel aan een internationale online conferentie met als titel: Commemorating the 70th Anniversary of the Korean War: Roles and Challenges of War Museums and Memorials.

Het War memorial of Korea, die de conferentie organiseerde, liet verschillende musea aan het woord die elk een presentatie gaven over de lessen en kennis die ze hebben verworven bij het bestuderen van verschillende conflicten. De klemtoon kwam te liggen op welk verhaal je vertelt e...

Meer weten...

Hij liet zich FALO noemen: Fernand Allard l’Olivier was een van de officiële schilders van het Belgische leger in het begin van de 20e eeuw. Het Legermuseum had een tijdelijke voorstelling van zijn doeken voorzien, maar corona heeft er anders over beslist. Het personeel van het Museum was echter toch blij zijn volledige oeuvre te herontdekken aan de hand van het boek dat nu over de schilder wordt gepubliceerd.

Meer weten...

Paul Sobol, een van de laatste getuigen van Auschwitz, heeft ons gisteren op 93-jarige leeftijd verlaten.

Paul Sobol was een van de allerlaatste Belgische getuigen van de horror van het kamp van Auschwitz. Hij werd geboren in 1926, was van Joodse afkomst, werd op 13 juni 1944 met heel zijn familie in Brussel aangehouden en met het XXVIe konvooi op 31 juli 1944 vanuit Mechelen naar Auschwitz gedeporteerd.

Ter plaatse ontsnapte hij ternauwernood aan de onmiddellijke uitroeiing in de gaskamers. Hij werd voor de arbeid geselecteerd en onderging de verschrikkelijke beproeving van het leven in de concentratiekamp...

Meer weten...