Panorama van de IJzer

Panorama van de IJzer

Het Panorama van de IJzer (120 m x 14,5 m op 360 °, of 1800 m2) wordt door de Belgische kunstenaar Alfred Bastien (1873-1955) en zijn ploeg op 340 dagen tijd geschilderd en op 6 april 1921 ingehuldigd in een rotonde aan de Brusselse Lemonnierlaan. Het doek beeldt de heroïsche slag bij de IJzer uit, die tussen 16 en 31 oktober 1914 plaatshad, toen de IJzervlakte onder water werd gezet om de Duitse opmars te stoppen.

Het panorama wordt vanaf juni 1924 in Oostende getoond. Op 15 september 1950 wordt het monumentale doek in de collecties van het KLM opgenomen. In 1982 wordt het afgehaakt, opgedeeld in doeken van 14 m x 14 m, en opgerold. Tussen 2008 en 2011 worden de doeken verhuisd, ontrold, grondig bestudeerd en volledig gefotografeerd. Ze bevinden zich nu in een externe reserve.

Panorama IJzer
Panorama IJzer
Panorama IJzer