War Heritage Institute

  • banner%20web%202022

  • banner%20web%20bbe%20nl

  • banner%20webnl

Het WHI nogmaals onderweg!

Na de spectaculaire verhuizing van de panorama’s van de Ijzer, Congo en de Maas begin oktober 2020 werden in de week van 12 tot 16 oktober 2020 zo’n 45 historische objecten van de kazerne van Sart-Hulet (Jambes) naar de kazerne van Ieper overgebracht. Deze verhuizing was het gevolg van de sluiting van de kazerne van Jambes en de gedeeltelijke heropstelling in de kazerne van Amay van het Museum van de Genie dat zich in de polygoon van Sart-Hulet bevond.

De meeste stukken van het Museum van de Genie (alle deel van de WHI-collecties) waren door Defensie reeds naar Amay overgebracht geweest, want de polygoon van Sart-Hulet zal worden verkocht. Alle objecten vonden in Amay echter geen onderdak.

45 ervan (de oudste en de minst betekenisvolle m.b.t. de Genie) werden dan ook door het WHI in de kazerne van Ieper ondergebracht. Onze instelling verzekerde met een transportfirma de verplaatsing die op het terrein door twee heel doeltreffende WHI-medewerkers werd opgevolgd (Chris Van Esbroeck en Pascal Godefroid.)

De verplaatsing was aanvankelijk in maart 2020 gepland, maar het coronavirus stak daar uiteraard een stokje voor. Verder doken ook nog problemen op i.v.m. vergunningen (regionale wetten en milieu), onvoorziene wegwerkzaamheden, de volumineuze vrachtwagens en het laden en lossen van de stukken (oud en fragiel materieel). Het werk diende soms na zonsondergang te worden uitgevoerd en het weer zat ook niet bepaald mee.

Alles kwam uiteindelijk in orde, na vier lange werkdagen en dankzij de tomeloze inzet van onze twee personeelsleden, de militairen van de kazerne van Ieper en het personeel van de transportfirma.

Hartelijk dank aan iedereen!