Steun ons

Het War Heritage Institute waakt over het Belgische historische militair erfgoed… Uw gift kan het verschil maken!

Steun ons

Het War Heritage Institute legt zich toe op de vrijwaring van materiële en immateriële getuigenissen van vroegere conflicten, maar biedt eveneens educatieve programma’s, inspirerende tentoonstellingen en talloze laagdrempelige hulpmiddelen.

We hopen dan ook op u te mogen rekenen: uw steun en uw vrijgevigheid stellen onze ploegen in staat deze vrijwarings- en herdenkingsopdracht voor militair erfgoed en conflictgeschiedenis voort te zetten.

Visuele weergave van 3 locaties / Visuel représentant 3 de nos sites

Privégiften

Door een gift aan het War Heritage Institute te doen, wordt u een bewaker van de geschiedenis!

Om een rechtstreekse gift te doen, stort u op rekening BE21 3101 0604 1803, met de vermelding “GIFT WHI”.   

U kan ook contact opnemen met onze verantwoordelijke Public Relations en Ontwikkeling, Emilie Benichou ! (emilie.benichou@warheritage.be | +32 476 88 02 75)

Uw gift, ongeacht de omvang, draagt rechtstreeks aan onze inspanningen bij om: 

  • collectiestukken en historische documenten voor toekomstige generaties te vrijwaren;
  • innoverende educatieve programma’s voor studenten, leerkrachten en het grote publiek te ontwikkelen;
  • evenementen en specifieke tentoonstellingen te organiseren, waardoor dialoog en bespiegeling worden aangemoedigd;
  • wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen en getuigenissen van overlevenden te documenteren.
Visuele weergave van 3 locaties / Visuel représentant 3 de nos sites

Sponsoring

Om onze ambitieuze doelstellingen te  realiseren, hebben we uw financiële steun nodig. Als sponsor speelt u een essentiële rol in de activiteiten en initiatieven van het War Heritage Institute en helpt u de toekomst van onze instelling mee op te bouwen!

Om meer over sponsoring van het War Heritage Institute te vernemen, contacteert u onze verantwoordelijke Public Relations en Ontwikkeling, Emilie Benichou ! (emilie.benichou@warheritage.be | +32 476 88 02 75)

Wat en hoe sponsoren?

Uw bijdrage kan verschillende vormen aannemen, van peterschap van een tentoonstelling tot creatie van educatieve programma’s, over algemene financiële steun of financiering van specifieke projecten. We staan open voor alle vormen van samenwerking en verbinden ons ertoe uw steun voor het voetlicht te brengen en uit te vergroten.

Sluit u bij onze herdenkingsopdracht aan en vrijwaar het verleden om de toekomst te inspireren!

Wat zit er voor u in?

Uw steun brengt u:

  • zichtbaarheid en erkenning: als sponsor wordt uw bedrijf aan een instelling met internationale faam gelinkt, waardoor uw imago wordt versterkt en u uiteenlopende doelgroepen bereikt;
  • maatschappelijk engagement: uw bijdrage steunt ons lokaal, nationaal en internationaal engagement;
  • sociale en culturele verantwoordelijkheid: door het War Heritage te steunen, engageert ook u zich voor de vrijwaring van de geschiedenis en de herinnering. U draagt bij aan de vorming en de sensibilisering van het publiek met betrekking tot vragen over oorlog en vrede;
  • partnerschappen: als sponsor krijgt u de gelegenheid samen met ons op specifieke projecten te werken, gezamenlijke evenementen te organiseren of zelfs van exclusieve voordelen voorbehouden aan onze partners te genieten.    
Contact

Als u vragen hebt of meer informatie wilt:

Emilie Benichou | Public Relations en Ontwikkeling

emilie.benichou@warheritage.be     +32 476 88 02 75