War Heritage Institute

Tentoonstelling “Vorstelijk getooid. Koninklijke uniformen” met de koninklijke tenues uit de collecties van het War Heritage Institute

Elk jaar trekt de opening van de zalen van het Koninklijk Paleis in Brussel in de maanden juli en augustus heel wat toeristen én Belgen die maar wat graag het prestigieuze oord, werkplek van de vorst, komen ontdekken. De laatste vijf jaar gaat die opening gepaard met een tentoonstelling over een figuur uit de koninklijke familie, de dynastie of de monarchie.

In samenwerking met de Koninklijke Vereniging “Dynastie en Cultureel Erfgoed” en de Koning Boudewijnstichting presenteert het War Heritage Institute de koninklijke tenues die door hun opvolgers aan het Koninklijk Legermuseum werden toevertrouwd. “Vorstelijk getooid. Koninklijke uniformen” brengt de verschillende uniformen in vier afdelingen onder: het beeld van de koning in de collectieve verbeelding, de koning als hoofdbevelhebber van de lucht-, land- en zeemacht, de koning als kolonel van buitenlandse regimenten (Engelse, Duitse, Oostenrijkse, …) en ten slotte de koninklijke uniformen gedragen bij gelegenheden die specifieke tenues vereisen buiten de militaire context (als lid van een ridderorde of een nautische club, als doctor honoris causa).

Te zien in de Troonzaal van het Koninklijk Paleis,
Paleizenplein, 1000 Brussel
Open van dinsdag 23 juli tot zondag 25 augustus 2019 van 10u30 tot 15u45 (laatste toegang)
Gratis toegang