De vzw Bastogne Memorial

De vzw Bastogne Memorial

De vzw BASTOGNE MEMORIAL

De vzw BASTOGNE MEMORIAL focust op alle aspecten van de herdenkingsopdracht met betrekking tot hedendaagse conflicten. In dat kader wenst ze onder andere de culturele acties van het Centrum voor de Tweede Wereldoorlog in Bastenaken te dynamiseren; de vereniging herbergt ook de activiteiten van de wetenschappelijke raad.

De vzw legt zich op twee onderwerpen toe: de structurering en de promotie van het herdenkingstoerisme. De instelling wenst inderdaad samenwerkingen met andere emblematische sites van de Slag om de Ardennen te ontwikkelen én verbanden te leggen tussen alle sites die zich op het (vroegere) slagveld bevinden.

De opzet wordt concreet uitgewerkt aan de hand van tijdelijke evenementen die de bestaande herdenkingssites of de toeristische partners voor het voetlicht brengen. Zo werden verschillende colloquia, filmsessies met debat, lezingen en tentoonstellingen georganiseerd. Met de steun van acht partnermusea heeft de vzw in 2019 zelfs een eerste publicatie voor de 75e verjaardag van de Slag om de Ardennen uitgebracht.

Om het herdenkingstoerisme verder vorm te geven, worden wandelingen op het slagveld aangeboden, met ervaren gidsen die groepen op het terrein rondleiden. De vzw verzekert een deel van de opleidingen voor de gidsen.

 

ERFGOED

Een van de opdrachten die aan onze vzw werd toevertrouwd, is het conserveren en vrijwaren van de materiële collecties in verband met de “Tweede Wereldoorlog” van de stad Bastenaken. Deze verzamelingen tellen duizenden objecten van uiteenlopende aard over de burger- en militaire geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Bij uitbreiding bevatten de collecties ook voorwerpen in verband met andere hedendaagse conflicten en vestigen ze de aandacht op de plaats die deze objecten in het collectieve en individuele geheugen innemen.

Een groot deel van de collecties is in de vitrines van het Bastogne War Museum te bewonderen. De objecten die niet worden tentoongesteld, zijn opgenomen in een register en ondergebracht in de nieuwe reserves van het Bastogne War Museum. De giften verkregen van het Bastogne War Museum worden door de vzw behandeld en de vereniging ziet er nauwlettend op toe dat die dan in de reserves worden bewaard of indien mogelijk in een museumvitrine worden getoond.

Sinds enkele jaren verzamelt de vzw ook archiefstukken en boeken over de Slag om de Ardennen. De verschillende archieffondsen bieden uitgebreid inzicht in de geschiedenis en de inzet van de Slag. De verkregen documenten werden in een databank opgenomen en de archieven werden onlangs ondergebracht in het gloednieuwe documentatiecentrum van het Bastogne War Museum.

bastogne mémorial