Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

Het War Heritage Institute (WHI) verbindt zich ertoe de website toegankelijk te maken, in overeenstemming met de wet van 19 juli 2018 over de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsdiensten.

Voorliggende toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op: warheritage.be

 
Conformiteitsniveau

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen conform de Europese richtlijn (EU) 2016/2102. 

Voorbereiding van uw verklaring 

Een externe doorlichting van de toegankelijkheid werd uitgevoerd op 17/4/2024. Deze audit bestaat uit een vereenvoudigde analyse.

U kan hier het verslag lezen.

Ontoegankelijke inhoud

Bepaalde pagina’s van de website bevatten niet-toegankelijke inhoud:

  • Gebruik h1-h6 om sectiekoppen te identificeren.
  • Geef een beschrijving van de veldgroepen met behulp van de fieldset- en legend-elementen
  • Zorg ervoor dat er een contrastverhouding van minstens 4,5:1 bestaat tussen de tekst (en tekst in beeldvorm) en de tekstachtergrond
  • Zorg ervoor dat er een contrastverhouding van ten minste 3:1 bestaat tussen de tekst (en tekst in beeldvorm) en de tekstachtergrond
  • Voeg een link toe aan de bovenkant van elke pagina om direct naar het hoofdgedeelte van de inhoud te gaan
  • Handmatige test van enkel de homepage
  • Falen van het succescriterium 4.1.1 met betrekking tot de duplicatie van de waarden van het type ID
  • Gebruik van formulierelementen en links
Voorgestelde alternatieven

Voor alle precieze vragen kan u contact met onze ploeg opnemen, via com@warheritage.be. Er zijn momenteel geen alternatieven voor de beschreven fouten.

Contactgegevens

Indien u vragen of bedenkingen heeft m.b.t. de toegankelijkheid van onze website/applicatie kan u contact opnemen met:

U kan ons contacteren door het formulier beschikbaar via de tab “Contact” van onze website in te vullen. Indien u een specifieke vraag heeft, kan u een van de volgende mailadressen contacteren:

Indien bovenvermelde dienst niet antwoordt, kan u met volgende bemiddelaar contact opnemen:

Klachtencoördinatie
War Heritage Institute
Jubelpark 3
1000 Brussel

U krijgt een automatische ontvangstbevestiging en een persoonlijk antwoord binnen de 30 dagen.

Bij uitblijven van een antwoord of bij een ontoereikend antwoord kan u contact opnemen met de federale ombudsman:

Federale ombudsman
Leuvenseweg 48
1000 Brussel

contact@federaalombudsman.be

Verbeteringsplan

Om tegemoet te komen aan de aandachtspunten uit het verslag, doet het War Heritage Institute – binnen zijn mogelijkheden - inspanningen op het gebied van de toegankelijkheid van de website.

Deze verklaring werd voorbereid op 18/03/2024.

De laatste analyse van de verklaring gebeurde op 26/04/2024.